top of page

HUMAN NATURE

Anchor 4

A Pályázatokról

A Tér Költészet - Space Poetry hallgatói ötletpályázatok célja minden esetben Énlaka és az őt körülvevő kistérség (18 település) jövőbeni fejlődését szolgáló térinstalláció készítése. A pályázatok változatos formában kerülnek kiírásra. Vannak nyílt, minden magyarországi hallgató számára meghirdetett pályázatok és vannak a résztvevők számára meghirdetett belső pályázati programok. Cél minden esetben a nyertes pályamű, vagy pályaművek megvalósítása.

Eddigi alkotótáborok megvalósult pályázatai:

2014    KÜKLOPSZ - Mihály pihenő / Castellum kilátó
2015    SZÉKELYFÖLDI IRÁNYTŰ
2016    HUMAN NATURE


 

A 2017-es pályázat témája:  "SZÍN-JÁTÉK"

Az idei pályázat egy olyan térinstalláció megtervezéséről és az alkotótábor keretein belül történő megvalósításáról szól, mely egyrészt helyet adhat az Énlakai színtársulat kiselőadásainak befogadására, másrészt a nap, mint nap ideérkező és itt nyaraló gyermekek többfunkciós játéktere lehet. 

Részvétel feltételei
A pályázat a résztvevők számára meghirdetett egyfordulós ötletpályázat. A nyertes pályamű az alkotó közösség és a helyiekből álló zsűri által lesz értékelve és tovább finomítva a megvalósítás előtt.

 

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet: 


a) aki jelentkezik és résztvevője lesz a SPACE POTERY 2017 alkotótábornak, 
b) aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, 
c) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

 

A Pályázat a táborba való jelentkezési Regisztrációhoz kötött!

A Kiíró célja, egy hallgatói pályázat keretében megtalálni azt az építészeti - tájépítészeti koncepciótervet, mely méltó "SZÍN-JÁTÉK" terévé válhat az Énlakai kulturális életnek és a mindennapos játéknak.  A tervezett installáció lehet mobil, vagy helyhez kötött. Érdekes lehetősége, hogy a mobilitás mentén a környék bármely más pontján felállítható, vagy reprodukálható, így javasolt olyan alkotás tervezése mely izgalmas együttműködésben tud párbeszédbe kerülni különböző környezetekkel.

A pályázat során olyan színvonalas ötlettervek beérkezését várjuk, melyek magas minőségű művészi megjelenésük  és gondolati tartalmuk,  koncepciózusan formált környezetük,  interaktív használatuk által alkalmasak az előbb felsorolt funkciók betöltésére és a SPACE POETRY Program szellemiségének képviseletére.


Az Ötletpályázat kiírói és lebonyolítói:

PTE MIK - 'Space Poetry" Csoport

Vezetői:
dr. Gaál Sarolta, dr. Kondor Tamás, dr. Rétfalvi Donát és dr. Veres Gábor építészek

 

Ötletpályázat tárgya:
"Space Poetry - "SZÍN-JÁTÉK" ötletterve Erdély - Énlaka 

A tervezett pályamű bekerülési költségének maximuma:
    500.000 Ft - azaz Ötszázezer forint

Ötletpályázat nyertesének díja:
A Space Poetry - "SZÍN-JÁTÉK" pályázat nyertese ingyenesen vehet részt a táborban és megvalósítjuk a tervét. 

 

Anchor 5
bottom of page