top of page

Az Ötletpályázat célja

 

A Kiíró célja, egy hallgatói pályázat keretében megtalálni azt az építészeti - tájépítészeti koncepciótervet, mely méltó "IRÁNYTŰ"-jévé válhat a  SPACE POETRY kezdeményezés során létrejövő tájépítészeti projektnek. Cél egy olyan kiindulási pont / építmény megtervezése, mely útbaigazítást nyújt a Küküllő menti táj aprófalvas településeinek öröklött értékeiről, (épített, tárgyi és szellemi örökség) az erdélyi táj térségben fellelhető (bakancsos turizmus segítségével elérhető) szépségeiről, jellegzetességeiről és a SPACE POETRY projekt során megvalósuló tájépítészeti alkotások folyton változó és állandóan bővülő soráról.

A pályázat során olyan színvonalas ötlettervek beérkezését várjuk, melyek magas minőségű művészi megjelenésük  és gondolati tartalmuk,  koncepciózusan formált környezetük, interaktív
használatuk által alkalmasak az előbb felsorolt funkciók betöltésére és a SPACE POETRY Program szellemiségének képviseletére.


 

Az Ötletpályázat kiírói és lebonyolítói:

PTE MIK - 'Space Poetry" Csoport

Vezetői:

dr. Kondor Tamás és dr. Rétfalvi Donát építészek

Ötletpályázat tárgya:

"Space Poetry - IRÁNYTŰ" ötletterve Erdély - Énlaka / Etéd

2015

A tervezett "IRÁNYTŰ" és a koncepciótervben rendezett közvetlen környezetével szemben támasztott követelmények:

IRÁNYMUTATÁS

 

  • a környéken megtalálható falvakhoz

  • a környező táj jellegzetes pontjaihoz

  • a SPACE POETRY program során létrejövő alkotásokhoz

INDULÓPONT

 

az alkotásnak és közvetlen környezetének egyrészt fel kell hívnia magára és a projektre a turisták figyelmét. A kirándulók számára pihenő és információs pontként, valamint "IRÁNYTŰ"-ként is kell hogy szolgáljon. Az autóval és buszokkal ideérkező bakancsos turistáknak lehetőséget kell nyújtani a parkolásra (10 autó, 2 busz - füves parkoló). A parkoló helyének telepítése nem ronthatja az alkotás térbeli megjelenését.

KAPCSOLATOK

 

az alkotás nemcsak irányokat kell hogy mutasson, de egyben képesnek kell lennie a SPACE POETRY kezdeményezés  hálózatának térképes bemutatására is.

PLAY and GO

 

Az alkotás interaktív módon, a turistákat bevonva kell, hogy átadja a kívánt információt a különböző útvonalakon található látványosságokhoz

FEJLESZTHETŐSÉG

 

az alkotásnak képesnek kell lennie a SPACE POETRY kezdeményezéshez jövőben  csatlakozó további településekhez és alkotásokhoz vezető utak / irányok bemutatására - térképre illesztésére

DESIGN

 

Az "SPACE POETRY IRÁNYTŰ" maga is egy művészeti alkotás, mely sajátos építészeti - tájépítészeti attraktivitásával a kezdő láncszeme és egyben központi eleme lesz a programnak

ANYAGHASZNÁLAT

 

A "SPACE POETRY IRÁNYTŰ" - a későbbi tájépítészeti alkotások alkalmanként időszakos jellegével ellentétben - hosszútávon is fenntartható kell hogy legyen. Az anyaghasználatnál figyelembe veendő, hogy természetes, helyben fellelhető, ill. könnyen beszerezhető anyagokból épüljön fel.

ÉPÍTÉS

 

A "SPACE POETRY" program során minden esetben közösségi építés formájában, helyi lakosok és egyetemisták bevonásával kívánjuk létrehozni az alkotásokat. A tervezés során az építéstechnológia ilyen szempontból úgy bonyolultsága, mint építési időszükséglete szempontjából átgondolandó. Az építés időtartama maximum 7 nap lehet. A gyártástechnológiánál törekedni kell a könnyű kivitelezhetőségre. (Az esetlegesen szükséges alapozási feladatokat előre elkészíttetjük.)

KÖLTSÉG

 

Az építés maximális költsége:

bruttó 1,5 millió forint

lehet.

bottom of page