top of page

2015

Anchor 4

Fantastic Forest by Spencer Byles

A Pályázatokról

A pályázat nyílt, titkos egyfordulós ötletpályázat. A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni. A pályaművek nem sérthetik meg a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerző(k)re vagy (azok) munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. 

 

A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja. 

 

 

Anchor 5
Részvétel feltételei
 

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy, vagy maximum két személyből álló csapat lehet: 

 

a) aki/k a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik/nak, 

b) aki/k azzal, hogy pályázatát/ukat benyújtotta/ták, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára/ukra nézve kötelezőnek elfogadta/ták,

c) akinek/akiknek bármely magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonya van

 

Az ötletpályázaton a pályázó/2 pályázóból álló csapat csak egy pályaművel vehet részt. 

 

A Pályázat Regisztrációhoz kötött!

Határidők
 

1. Ötletpályázat meghirdetése:                                             2015. 04. 20. (hétfő)

2. Kérdések beküldésének határideje:                                 2015. 04. 24. 24:00 (péntek)

3. Kérdésekre adott válaszok határideje:                            2015. 04. 27. 24:00 (hétfő)

6. Pályaművek leadásának határideje:                                2015. 05. 12. 16:00 (kedd)

7. Pályázat eredményének kihirdetése:                              2015. 05. 28. (csütörtök)

8. Ötletpályázat nyilvános bemutatása:                               2015. 05. 28. (csütörtök) 

Kérdések - Válaszok
 

Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2015. április 24-ig e-mail-ben fordulhatnak a Kiírókhoz a következő e-mail címen: spacepoetry01@gmail.com

 

Válaszok 

A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró 2015. 04. 28. 16:00 (szombat) óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a www.spacepoetry.net/FAQ oldalon közzéteszi. 

 

A pályaművek beadása
 

A pályaművek személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.  A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. 

 

A pályaművek benyújtásának határideje: 2015. 05. 12. (kedd) 16:00 

 

A pályaművek 2015. május 12-én (kedden) 16.00 óráig kell, hogy beérkezzenek a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék titkárságára. 

 

Cím:

PTE Műszaki és Informatikai Kar

Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék

Varga Judit titkárságvezető

H-7624 Pécs, Rókus utca 2. - K épület, 1. emelet, 110. ajtó

 

A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja. 

A pályaművek díjazása
 

A három nyertes pályamű készítői rangsor szerint részesülnek díjazásban. 

 

1.díj: a tervezett pályamű  továbbtervezésre és engedélyeztetésre kerül és megfelelő támogatottság esetén a 2015-ös Space Poetry Worksop és Építőtábor idején megvalósul. Az 1. díjat nyert pályázó/k részvétele a rendezvényen (utazás, étkezés, szállás) ingyenes.

 

2.díj: bruttó: 20.000,- Ft 

 

3.díj: bruttó: 10.000,- Ft 

 

A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén minden díjat kiad, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki. 

 

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. 

 

Eredményhirdetés
 

A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2015. 05. 28-ig (csütörtök) a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti. 

 

A kihirdetés helyszínéről legkésőbb 2015. 05. 15-ig minden pályázó értesítést kap. 

 

A díjazásban részesült pályamunkák szerzőit – a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt e-mail címeken és telefonszámon – a Kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről értesíti. 

A pályázat eredményhirdetése nyilvános. 

A pályázat zárójelentését a Kiíró mindazoknak postán megküldi, akik érvényes pályázatot nyújtottak be. 

 

A pályaművek felhasználása
 

A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése, valamint engedélyes tervek elkészíttetetése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott pályaművek szerzői – a végleges tervezési program, valamint engedélyes tervek kidolgozására pályaművük beadásával szerzői művük felhasználási engedélyét megadják. Az engedélyes tervek kidolgozásában, mindemellett részvételükre számít a kiíró.

Pályaművek kötelező formai és tartalmi követelményei
 

1 db tabló a kiadott minta szerint, az alábbi tartalommal:

- Áttekintő helyszínrajz 1:200

- Koncepciót bemutató ábrasor

- Megértéshez szükséges számú alaprajz, jellemző metszet és homlokzati rajzok M 1:50 -ben (feliratozással és kótázással, 1:100 léptéknek megfelelő kidolgozással) 
- A koncepció rövidített leírása

- Látványtervek: 4 db (min. 2 db környezetbe illesztve - google maps képekbe) 

Műszaki leírás: max. összesen 4 oldal terjedelemben, szükség szerint magyarázó ábrákkal, min. 11-es betűmérettel, tetszőleges betűtípussal, összefűzve A/4-es formátumban (kérjük a tablón is szerepeltetni kivonatosan)

 

CD-DVD: Teljes pályaművet digitális adathordozón (PDF-JPG formátumban) is be kell nyújtani, külön lezárt borítékban.

 

ADATLAP: Adatlap kitöltve lezárt borítékban

(pályázó/k - max. 2 fő - neve, lakcíme, email címe, telefonos elérhetősége)

 

Csomagolás: A fentebb felsorolt munkarészeket papírba csomagolva kell benyújtani. A szerzőre utaló tartalom csak a lezárt borítékba helyezett Adatlapon lehet. A csomagolás jobb felső sarkára csak a következőket kérjük ráírni:

 

"SPACE POETRY - IRÁNYTŰ" pályázat

 

bottom of page