top of page

A Bírálóbizottság 

A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok, valamint az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő – ennek hiányában a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé. A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. 

2015

A zsűri elnöke

dr. Bachmann Bálint

dékán PTE MIK

A zsűri tagja

prof. dr. Bachman Zoltán

a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész

A zsűri tagja

dr. Veres Gábor

docens PTE MIK

építész

A zsűri tagja

dr. Kondor Tamás

docens PTE MIK

építész

A zsűri tagja

dr. Visy Zsolt

Prof.em. régész

A zsűri tagja

dr. Rétfalvi Donát

docens PTE MIK

építész, belsőépítész

A zsűri tagja

Szőcs László

polgármester ÉNLAKA

Bírálati szempontok 

 

- európai színvonalú, innovatív építészeti / tájépítészeti megoldás,

- fizikai, technológiai és időbeni megvalósíthatóság,

- gazdasági megvalósíthatóság: bekerülés építési költség max. bruttó 1,5 millió forint

- hosszú távú fenntarthatósága,

- a környezettel való kapcsolat,

- sokoldalú használhatóság, 

- interaktivitás,

 

Bírálati szempontok azonos súlyozással kerülnek figyelembevételre. 

Kizárás

 

A Bíráló Bizottság 

a) az ötletpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után beérkezett pályaműveket és szerzőit, 

b) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát, 

c) kizárja a titkosságot sértő pályázatot, (lásd 5. pont végén) 

d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, vagy hiányos pályaműveket, 

e) kizárja a 8. pontokban meghatározott részvételi feltételeket nem teljesítő pályázókat.

 

bottom of page